Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
2001
2000
1999
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2002
                 
 
I. UVOD

II. ČLANOVI I OSOBLJE DOMA
A. Članovi Doma
B. Sekretarijat Doma

III. MANDAT I NADLEŽNOST DOMA

IV. PRAVILA PROCEDURE DOMA

V. BROJ PREDMETA PRED DOMOM

VI. STRATEGIJE, MEHANIZMI I PRIORITETI U RJEŠAVANJU PREDMETA

VII. SARADNJA SA TUŽENIM STRANAMA

VIII. PREDMETI PRED DOMOM U 2002.
1. Privremene mjere
2. Pitanja prihvatljivosti
3. Brisanje itd
4. Pitanja koja se postavljaju u meritumu
5. Pravni lijekovi
6. Postupak preispitivanja

IX. FINANSIJSKI STATUS DOMA

ANEKSI

A. Aneks 6 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za BiH
B. Članovi Doma za ljudska prava
C. Osoblje sekretarijata Doma za ljudska prava
D. Pravila procedure
E. Statistički pregled
F. Statistički grafikoni
G. Odluke donesene u 2002. godini
H. Kratki pregled odabranih odluka o meritumu
I.  Doprinosi i troškovi u 2002. godini

Download Godišnji izvještaj 2002 pdf.
(Da biste otvorili ovaj dokument, morate imati instaliran Acrobat Reader. Ako ga nemate, možete ga dobiti ovdje:) Skinite Acrobat Reader