Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Aneks - Donacije i troškovi
                 
 


Finansijski doprinosi

Donator Iznos u KM
Bosna i Hercegovina 390,980
Kanada 104,324
Evropska komisija* 240,566
Evropska komisija** 1,040,502
Norveška 18,291
Švajcarska 40,253
Sjedinjene Države*** 1,083,517
Ostatak sredstava prenijet iz 2001. 666,921

Ukupno KM

3,585,353

*Doprinos Evropske komisije je preostalih 10% od ugovora za period 1. januar 2001. - 31. mart 2002. godine (primljeno u januaru 2003)
**Doprinos Evropske komisije predstavlja 80% od ugovora od 1. aprila do 31. decembra 2002. (posljednjih 20% još nije primljeno)
***Doprinos Sjedinjenih Država za 2002., a proteže se i na 2003. godinu


Ostali doprinosi

Donator Vrsta donacije
Bosna i Hercegovina uredski prostor u zgradi Predsjedništva
Njemačka troškovi za jednog pravnika
Holandija troškovi za jednog pravnika
Westminsterska fondacija za demokraciju (U.K.) troškovi za jednog pravnika
Sjedinjene Američke Države troškovi za Izvršnog službenika i tri pravnika

KRATAK PREGLED TROŠKOVA

Stavke Iznos troškova (KM)
Troškovi za članove 1,415,178
Troškovi za osoblje 1,187,453
Oprema 90,283
Uredske nabavke 61,824
Usluge, komunalije i održavanje opreme 181,262
Publikacije i štampa 32,044
Iznajmljivanje uredskog prostora (Banja Luka) 26,400
Dodatni odobreni troškovi za međunarodna putovanja 3,653
Usavršavanje osoblja i razvoj 2,689
Nepredvidjeni troškovi 2,382
UKUPNO KM 3,003,168