Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
2002
2001
1999
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2000
                 
 
I. UVOD

II. ČLANOVI I OSOBLJE DOMA
A. Članovi Doma
B. Sekretarijat Doma

III. MANDAT I NADLEŽNOST DOMA

IV. PRAVILA PROCEDURE

V. BROJ PREDMETA PRED DOMOM

VI. SURADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA

VII. ODNOSI SA STRANAMA POTPISNICAMA OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA

VIII. PREDMETI PRED DOMOM U 2000
1. Privremene mjere
2. Pitanja prihvatljivosti
3. Brisanje itd
4. Pitanja koja se postavljaju u meritumu
5. Prijateljska rješenja
6. Pravni lijekovi
7. Postupak preispitivanja
8. Provedba odluka

IX. FINANSIJSKA SITUACIJA

X. ZAKLJUČAK

ANEKSI

A. Aneks 6 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma za BiH
B. Članovi Doma za ljudska prava
C. Osoblje sekretarijata Doma za ljudska prava
D. Statistički pregled
E. Pravila procedure
F. Lista odluka donesenih u 2000
G. Kratki pregled odluka o meritumu
H. Doprinosi i troškovi u 2000