Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Statistički grafikoni
                 
 
Poređenje između broja registrovanih i broja riješenih predmeta

Mart 1996 - Decembar 2002 Grafikon prema godini Januar 2002 - Decembar 2002 Grafikon prema mjesecu
Mart 1996 -
Decembar 2003
Grafikon prema godini 01. januar 2003. - 
31. decembar 2003.
Grafikon prema mjesecu
Da biste otvorili ovu sliku, morate imati instaliran Acrobat Reader. Ako ga nemate, možete ga naći ovdje: Instalirajte Acrobat Reader