Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Aneks - Odluke donesene u 2001. godini
                 
 

CH/97/60, 98/276, 287, 362 i 99/1766
Miholić, Čorapović, Ćirić, Ristić i Buzić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje i o prijedlogu za ponavljanje postupka,
usvojena 8. februara 2002. godine

CH/97/66 Jahić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/97/104, 106, 107, CH/98/374, 386, CH/99/2997 i CH/00/4358
Todorović, Hodžić, Hadžić, Mulalić-Papo, Ilić, Višnjevac i Janković protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. oktobra 2002. godine

CH/97/109 Subanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/123 Đ.P. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/136 Bratanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/140 Ramić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/98/145 Mehmedinović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/175 Dražetić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/177 Malokas protiv BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/189 Stojanov protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/193 Mitrinović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/195 Todorović - Ostrogović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/201 Pletikosić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/203 Medan protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/207 i CH/98/982
Izgarević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/212 Vujović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/214 Šešum protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 3. jula 2002. godine

CH/98/216 Durić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/223 Šolaja protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/227 Uljarević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/228 Ostojić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 3. jula 2002. godine

CH/98/242 Džindžovski protiv BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/98/245 Martinović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/98/246 Jović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/249 Zenunović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/98/253 Džankić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/254 Duradbegović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/98/258 Galić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/98/259 Spahić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/98/291, 310, 318 i 328
Dubravčević, Vilič, Palalić i Gradaščević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/296 Nikešić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/298 Nikić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 3. jula 2002. godine

CH/98/302 Škopelja protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/98/303 Kozica protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/304 Bešlagić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/98/322, 324, 334, 346, 352, 354, 358 i 675
Kurilić, Bećirović, Mehić, Živković, Đokić, Kovačević, Mrkajić i Rončević
protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/330 Stefanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/368 Ž.D. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/381 S. i B. Đonlagić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/401 Bandov protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/438 Pelja protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 7. oktobra 2002. godine

CH/98/543 R.B. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/603 R.T. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. novembra 2002. godine

CH/98/628 R.P. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. aprila 2002. godine

CH/98/654 Kecman protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/656 Karić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/688 Muftić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. novembra 2002. godine

CH/98/704 Kovačević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. januara 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 12. aprila 2002. godine

CH/98/705 Imamović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/713 A.J. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. marta 2002. godine

CH/98/729 Kahrić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/739 M.V. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/742 S. Zidar protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/746J. Zidar protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/747 Jusufović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/765 Tadić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 9. maja 2002. godine

CH/98/777 Pletilić protiv Republike Srpske
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 10. januara 2002. godine

CH/98/782 Pranjić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/791 Šević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/799 Brčić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 10. maja 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/818 Tošić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/836 Milak protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/863, CH/00/3463, 3464 i 4490
Čutuna, Anđelić, Z.P. i Momčilović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. maja 2002. godine

CH/98/880, 882 i CH/02/9449
Goganović, Vidović i Jovanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/883 R.N. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/885 Miodrag protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/886 Šukurma protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/900 Milašinović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. januara 2002. godine

CH/98/902 Došen protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. januara 2002. godine

CH/98/909 D. i Z. Zekić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/916 Tomić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. januara 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. marta 2002. godine

CH/98/928 Džomba protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/936 Galeb protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/948 Mitrović protiv Federacije BiH
Odluka o meritumu, uručena 6. septembra 2002. godine

CH/98/956 Hadžagić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. aprila 2002. godine

CH/98/964 Kalender protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/974 Pindžo protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/988 Jovanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/1010 Hacibasioglu protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1048 Dragičević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/1051 Remetić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/98/1064 Čančar protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/1075 Laketić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1118, 1207, 1222, 1254, 1270, 1288, 1293 i 1395
Tufeković, Čanković, Poško, Pajić, Kupinić, Hukić, Raković i Ademović
protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. jula 2002. godine

CH/98/1142 Samardžić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/98/1154, 1173, 1178 i 1190
Gerzić, Kasumović, Hasanbegović i Rizvanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. jula 2002. godine

CH/98/1158 Livak protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/98/1168 Dubičanac protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/1172 Kurbegović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/98/1179 Fajković protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1180 Rizvić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/98/1183 Murić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/1196 Isić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/98/1231 Hatić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/1252 Sejkić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/1256 Jeličić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1279 Mehanić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/1309, 1312, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323 i 1326
Kajtaz, Bijedić, Sivčević, Mešić, Begić, Dević, Cvijetić, Šljivo i Šehović protiv BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. februara 2002. godine

CH/98/1311 i CH/01/8542
Kurtišaj i M.K. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 6. septembra 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. novembra 2002. godine

CH/98/1320 Kozić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/1324 Hrvačević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. marta 2002. godine

CH/98/1334 Pandur protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/1335, 1370, 1505, 2805 i CH/00/4371
Rizvić, Huskić, Šabančević, Sefić i Gračanin protiv Federacije BiH
Djelimična odluka o prihvatljivosti i odluka o meritumu, uručena 8. marta 2002. godine

CH/98/1341Silajdžić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/1350 Zuko protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/1351 Lesko protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1361 M.K. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/1367 Knežević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/1368 Repija protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/98/1373 Bajrić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 10. maja 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/1374 Pržulj protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za kompenzaciju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/98/1378 Jusufović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/98/1381 Duraković protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/98/1382 S. Softić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/98/1396 F. Softić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/99/1415 Kurilić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/1423 Paradžik protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/99/1431 Vujić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/99/1436 Besarović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1445 Trifunović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/1466 Drašković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/1480 Bešić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/98/1485 Spahić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1490 Vukadinović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/98/1491 Ibrišević protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1499 Hubijar protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/1501 Jovanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1518 Ćebić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1546 Krstić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/99/1568 Čoralić protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 9. maja 2002. godine

CH/98/1582 Dubarić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/98/1583 Mutapčić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1585 Crnović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1586 Suhonjić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/99/1603 Božić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/99/1635 Nujić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1687 Mujkanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1697 Merdanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1706 Subašić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/1714 Vanovac protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. novembra 2002. godine

CH/99/1773 Vuković protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1775 Grgić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/98/1783 Čatak protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/98/1800 E.Ć. protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/1835 i CH/99/2803
Odžaković i Miljanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/1900 i CH/99/1901
D.Š. i N.Š. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 12. aprila 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. juna 2002. godine

CH/99/1951 D. i P. Spremo protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 6. decembra 2002. godine

CH/99/1975 Raković protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/99/2028 Crnogorčević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/2030, 2544, CH/00/4644, 4952, 5290, 5584, 6236, 6315, 6401, 6565, 6587, 6590 i CH/01/7098
Rudić, Simić, Nedimović, Trogrlić, Šekara, Mitrić, Predojević, Vukotić, Milovac, Nedić, Vujović, Džakula i Petrović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. januara 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. marta 2002. godine

CH/99/2065 M.J. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/2068 Mašić i 8 drugih protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2081 Mujagić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/99/2091, 2092 i 2093
M.A., S.B. i E.M. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/99/2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2101, 2103, 2111, 2112 i 2113
R.H., R.G., I.B., E.Č., Ž.J., A.T., A.M., I.S., H.H. i I.J. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2115, 2116, 2193, 2199, 2235, 2281, 2284, 2285, 2294 i 2295
M.H., N.H., N.O., Husić, E.B., Lipovac, Gurda, Salkić, Šehanović i Lapandić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2150 Unković protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 10. januara 2002. godine
Odluka o preispitivanju, uručena 10. maja 2002. godine

CH/99/2160 Jovančić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/99/2198 Vujičić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. oktobra 2002. godine

CH/99/2257 Baluković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/2309 Solomun protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/99/2324 S.K. protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/99/2329 Berberović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2368, 2780, 2383, 2815, 2826, 2863, 2987, 3031, 3035, 3091, 3131, 3294, 3295 i 3374
Plavulj, Hegić, Kišmetović, Zdionica, Crnkić, Berberović, Bećirbegović, Talić, Bedžedović, Arapović, Adilović, Delalić, Imširović i Smajlagić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2422 Bešlagić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434 i 2435
Ubović, Ubović, Ubović, Hajder, Travar, Krčmar, Juzbašić, Hajder, Šavija i Radičić protiv Federacije BiH
Odluka o daljim pravnim lijekovima, uručena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2439 A. i D. Vukoje protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/99/2450 Perić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2479 Škorić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2511 J. i D. Trogrančić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/99/2538 Novaković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2544 Simić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. februara 2002. godine

CH/99/2564 Belevski protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/2620 Šiljkut protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/2634 M.B. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2650 Gašović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/99/2697 Brkić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/99/2727 P. i S. Milanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/2805 Sefić protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/99/2830 E.V. protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2888 M.S. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/2985 Brkić protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/99/3033 Zdionica protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/3071, 3391, 3395, CH/00/5090, 5946, 6177, 6336, 6556, 6697, 6705 i CH/01/6808
Jokić, Jakšić, Derenj, Simeunović, Kuljanin, Bjelovuk, Marić, Bajović, Mitrović, Mijatović i Latinović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. februara 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 12. aprila 2002. godine

CH/99/3081 Mehmedbašić protiv Republike Srpske i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/99/3097 Bagarić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/99/3100 Krasnići protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/99/3150 i CH/99/3166
Dedić i Šumić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/99/3329 O.F. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/99/3354 F. i N. Džindžić protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/99/3355 Ranislav protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/3556 Živković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/00/3575 Budimir protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/3605 Stojčić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/3642 Aleksić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. novembra 2002. godine

CH/00/3653 Karanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/3654 Latinović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/00/3711 Radošević protiv Republike Srpske i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/3714 Not protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/3731 Mustafovski protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/00/3737 Kos protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/3771, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270 i 6275
Hajder, Mrđen, Mrđen, Mrđen, Mrđen, Mrđen, Stanivuk, Stanivuk, Stanivuk i Marković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/00/3826 Vujadinović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/00/3880 Marjanović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. novembra 2002. godine

CH/00/3926 Karović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/3942 Popović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/3999 J.N. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/4018 Miličević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/4043 Artuković protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/4063 Bešić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/4072 Korać protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/4225 Grahovac protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/4269 Doroslovac protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/00/4295 Osmanagić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 12. aprila 2002. godine

CH/00/4455 Šolaja protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/4538 Hasanagić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju i o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/00/4566, 4674, 5180, 5213, 5216 i 5593
Jusić, Šehović, Šukilović, Velagić, Redžić i Ajdarević protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 7. juna 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/4765 Gaco protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/4861 Bulatović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/4889 Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini (Mezarje Jakeš) protiv Republike Srpske
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 10. januara 2002. godine

CH/00/4900 Lončarić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/4906 Korjenić protiv BiH, Federacije BiH i Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/4932 Mihić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/4972 Kasumović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/00/4987 Boras protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/5022 Karaičić protiv BiH, Republike Srpske i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/00/5079 Radulović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/00/5080 Nikšić protiv BiH, Republike Srpske i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/00/5134, 5136, 5138 i CH/01/7668
Škrgić, Ćerimović, Murtić i Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara “Agrokomerca” protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. marta 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 9. maja 2002. godine

CH/00/5148 Ajanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5168 Hodžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5169 Nikolić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5189, 5194 i 5206
Šukilović, Velagić i Đezić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5244 Rahić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/00/5248 Pepić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/00/5262 M. Muratagić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/00/5263 J. Muratagić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/00/5277 Fazlagić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/00/5284 Mušanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/00/5362 Đurić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/00/5366 Bilek protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/5370 Dodig protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/00/5440 Đurović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/5474 M. i D. Kureš protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5535 M. i M. Macanović protiv Federacije BiH i Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/5551 Dervišbegović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/5666 Anđelić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/5738 Federacija BiH protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. aprila 2002. godine

CH/00/5777 Ćućić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/5863 Polić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/5895 N. i D. Šegedin protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 4. decembra 2002. godine

CH/00/5918 Alić protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/5969 Rusić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/00/5979 Majstorović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/5990 Simić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/6024 Lović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/00/6035 Runić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/6051 G.R. protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/6067 Milivojević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/6134 V. Štrbac, T. Štrbac, J. Štrbac, i Vego protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 6. septembra 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. novembra 2002. godine

CH/00/6139 Lozo protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/6288 Malkoč protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/00/6298 Tešić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/00/6337 Ninković protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/00/6391 Đerić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/6422 Palikuća protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/00/6427 Hajić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/6436 i CH/00/6486
Krvavac i Pribišić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 5. jula 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/00/6444, 6506, 6511 i 6513
Trklja, Đikić, Ovčina i Avdalović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 10. maja 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/6532 Bajat protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/00/6555 Dolić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/00/6558 Garaplija protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 12. aprila 2002. godine

CH/00/6578 Tepšić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/00/6593 Fatić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/00/6622 Đukić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/00/6623 Čarapić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/6658 Kadrić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/6670 Golijanin protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/6738 Tulić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/6754, 7046 i 7216
Živković protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/01/6763 Rončević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/6848 Arsić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/6850 Hukić protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 2. jula 2002. godine

CH/01/6860 Ćatić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/6864 Tvica protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/01/6889 Grbović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/6898 Ibrišević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/01/6914 Milićević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/01/6932 Bajramović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/6940 Đuherić i 27 drugih protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. marta 2002. godine

CH/01/6944 Babić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/6947 Tešević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/6961 Posavec-Tušek protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/6974 Janković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/6979 E.M. i Š.T. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 8. marta 2002. godine

CH/01/7027 Tatar protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/01/7100, 7101 i 7102
Palačković, Buzaković i Stojanović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7159 Prosen protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/01/7212 Najman-Šiljak protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/7219 Bošković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/01/7248 “ORDO” - RTV “Sveti Georgije” protiv BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 5. jula 2002. godine

CH/01/7253 Stojić protiv Republike Srpske
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. marta 2002. godine

CH/01/7256 Karabegović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/01/7291 Stanivuk protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7313 Mukić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/01/7351 Kraljević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 12. aprila 2002. godine

CH/01/7398 A.M. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/7411 Đurđelija protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/7441 Pojužina protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/01/7448 Imamović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/01/7462 Skramončin protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. januara 2002. godine

CH/01/7468 Hadžiabdić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/01/7471 Jurić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 7. decembra 2002. godine

CH/01/7476 Drakovac protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/7488 Buzuk protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 5. jula 2002. godine

CH/01/7509 E.H. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/7512 V.L. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/7530 M.L. protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7534 Milosavljević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7587 Bašić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/7599 Džananović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/7617 i CH/01/7969
Mičić protiv BiH i Republike Srpske i Kobelj protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. februara 2002. godine

CH/01/7633 Ališkanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/7637 Vuković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/7645 Tanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7649 Hodžić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/01/7670 Zukić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/7700 Karahasanović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/7725 Hasanagić protiv Federacije BiH
Odluka o zahtjevu za preispitivanje, usvojena 6. juna 2002. godine
Odluka o brisanju, usvojena 6. novembra 2002. godine

CH/01/7747 Jovanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/01/7754 Đurđević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/7807 RADIO BET FRATELLO protiv BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/01/7816 Luković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/7856 Šehić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/7867 Zornić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 12. januara 2002. godine

CH/01/7879 Močević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/01/7880 Milinković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/01/7894 Bajrić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7899 Mustabašić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. oktobra 2002. godine

CH/01/7911 Lingo protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/7924 Travničanin protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/7935 Travanj protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/7936 Bajrović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/01/7950 Mujkić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/01/7951 M.K. protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/7952 Selimović, Salman, Ilić, Zelić, Čupka, Obradović, Jočić i Potparić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. januara 2002. godine

CH/01/7955 Bećirević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/7956 Balić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/7964 Pejanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/01/7965 Pejić protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8041 Čaušević protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/8054 Pilipović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 6. decembra 2002. godine

CH/01/8064 Medaković protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8068 Stanić i drugi protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/8086 Todorović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/99/8104 Kuzmanović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8128 Kepčija protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 12. januara 2002. godine

CH/01/8130 Mačković protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8135 Knez protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 12. januara 2002. godine

CH/01/8150 Pećanac protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/02/8181 Đuran protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. oktobra 2002. godine

CH/02/8195 Kljajić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8254 Berendika protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/8306 Hodžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/8316 Beširević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8325 Lozančić, Jozinović, Tomić, Babić, Mrkonjić, Jozić, Markanović, Spajić, Vrbić, Martić, Jukić, Dragičević, Čorlaku i Jakovljević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. marta 2002. godine

CH/01/8327 Ališahović protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/01/8332 Brkić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8334 Škulj protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/8336, 8373, 8374, 8375 i 8376
Omanović, Bičić, Ć. Dizdarević, B. Dizdarević i B. Dizdarević protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8351 Lepuzanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/8362 Buljubašić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. aprila 2002. godine

CH/01/8381 S.I. protiv BiH, Federacije BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/8408 Kepeš protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/01/8409 Fejzić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/01/8429 Garić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8441 Buzadžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/8454 Čengić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/01/8461 Ljubijankić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/8462 R.Lj. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. januara 2002. godine

CH/01/8466 Lendo protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8471 Husejinović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/8474 Avdić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8479 Delić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/8491 Korjenić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/8526 Mušanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8533 Grabovica protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8536 Š.Ć. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/8538 Graholski protiv BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/01/8541 Bugarin protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8543 Zametica protiv Federacije BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/01/8552 Akšamija protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. februara 2002. godine

CH/01/8560 Tutnjić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. januara 2002. godine

CH/01/8577 Ibričić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/01/8590 i CH/02/8670
Televizija “MIB” Brčko i Muzička radio stanica “Studio 76” Brčko protiv BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 6. decembra 2002. godine

CH/01/8602 Halilović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. januara 2002. godine

CH/01/8610 Hadžović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/01/8611 Zeba protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/01/8619 Vražalica protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/01/8623 Ibrahimagić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/8624 I. i M. Muharemović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. marta 2002. godine

CH/01/8627 Brka protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8628 Bečić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/02/8644 Mešanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8645 Ganija protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8646, 8658 i 8685
Bahto, Jamaković i Babić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. aprila 2002. godine

CH/02/8647 i CH/02/8649
Ganić i Arnautović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. marta 2002. godine

CH/02/8648 Salkić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/02/8652 Rožajac protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. februara 2002. godine

CH/02/8674 Kovač protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. aprila 2002. godine

CH/02/8676 Jovović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/8679, 8689, 8690 i 8691
Boudellaa, Lakhdar, Nechle i Lahmar protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti i meritumu, uručena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8682 Kordić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/8688 Kicara protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/8694 Hajdarević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/8696 Jašarević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8700 Šanta protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8702 Rahmanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/02/8716 Ibreljić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8726 Kehić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/8733 Ajanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8735 Aluminij d.d. Mostar, Skupština “Aluminija” d.d. Mostar, Čavar, Galić, Kordić, Šoljić i Petković protiv Federacije BiH
Odluka o obustavi razmatranja, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/8783 “ČAVKUNOVIĆ” d.o.o. Bihać protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/8786 Jovanović protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/02/8788 Jašarević protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/02/8789 S.K. protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8795 Mulasalihović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/8820 Tomanić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8826 Mastilo protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8848 Mladenović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/8856 Dacić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8874 Mustafičić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8885 Herić protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/8896 Husić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/02/8914 Zečević i 36 drugih protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 4. septembra 2002. godine

CH/02/8917 Đonlagić i 97 drugih protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8934 Karajkić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/8935 Grupa građana općine Žepče protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 2. jula 2002. godine

CH/02/8949 Gogić, Ćerimović, F. Vehab, H. Vehab, J. Vehab i N. Vehab protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/8971 Kazakov protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/02/8995 Hrustanović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9024 Šavija protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/9043 Suvajac protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/9074 Mihajlović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/9117 Malivojević protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 9. aprila 2002. godine

CH/02/9158 Nikolić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/9171 Kričković protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/9202 Majstorović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/9249 Kapetanović protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/02/9291 Koprena protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/02/9292 Simić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 3. jula 2002. godine

CH/02/9299 Šikanjić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/02/9302 Smolo protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9319 Čolaković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/9337 Marković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9346 Mutapčić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/9365 Hamzić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/02/9416 Hajvazović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/9424 Halilagić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 10. maja 2002. godine

CH/02/9425 Pinjo protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/9436 Hamzić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/9448 Članovi nadzornog odbora mjesne zajednice Mladikovine protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9500 Šabić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9501 Golub protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9519 Osmančević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9526 Đogović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/9554 Dragičević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9588 K. i H. Kovač protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9599 Ahmić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9625 Dokić-Vukojević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9778 Jović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9786 Prusac protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/02/9796 F. i H. Džozo protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/9817 Hodžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/02/9832 Skender protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/9835 Gajić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/9840 Šemović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/9853 Mještani Diviča protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. septembra 2002. godine

CH/02/9854 E.P. protiv BiH, Federacije BiH i others
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9855 Bekonja protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/9857 i CH/02/11271
Višnjić protiv BiH i Federacije BiH i Nahodović protiv Federacije BiH i
Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. oktobra 2002. godine

CH/02/9866 T.L. protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/9876 Ević protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/02/9924 Pejović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/9973 Bencun protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/9993 Škorić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/02/10007 Ćato protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 7. juna 2002. godine

CH/02/10032 Radojević protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. septembra 2002. godine

CH/02/10060, 10061 i 10063
H. Mulać, Ć. Mulać i J. Mulać protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10062, 10064 i 10065
J. i E. Mulać protiv Republike Srpske, H. Mulać i H. Mulać protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10427 Fejzović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10448 Carina protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10474 Muharemović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10478 Stevanović protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/10479 Uzelac protiv Federacije BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti i o brisanju, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/10497 Ikić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/10540 Martić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10541 Kecman protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/02/10547 Balaban protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. jula 2002. godine

CH/02/10558 Đukić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10600 Krneta protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10620 Lalatović protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/10627 Nikić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/10638 Moreti protiv Republike Srpske
Odluka o brisanju, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/11022 Mirković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/11045 Pudar protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11052 Sendo protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. septembra 2002. godine

CH/02/11070 Poparić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11073 Zejnilović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/11107 Mulamustafić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/11138 Hergić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11140 Muhedinović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/11146 Botić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11176 Tokić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/11182 Zametica protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11187 Memišević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/11200 Prljača protiv BiH i Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/11239 Knežević protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11259 Mulaosmanović, H. Aganović i F. Aganović protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/11262 Luketa protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 12. oktobra 2002. godine

CH/02/11291 Kuka protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/11292 Drugovac protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11293 Hodžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11327 Beganović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/11927 Akšamija protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11932 SUBNOR protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/11995 Hodžić i Ljevaković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/12006 Peljto protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/12032, 12198 i 12199
Muharemović, H. Hadžić i I. Hadžić protiv Republike Srpske
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/12060 Hasić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/12191 Simić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/12193 M. i M. Marković protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/12195 Čelik protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. novembra 2002. godine

CH/02/12205 Bašović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/12208 Mostarac protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/12214 Džananović protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 11. oktobra 2002. godine

CH/02/12268 Đokić protiv BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/12290 Velagić protiv BiH i Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 8. novembra 2002. godine

CH/02/12299 Jurić protiv BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/02/12303 Marković protiv Federacije BiH
Odluka o brisanju, usvojena 7. novembra 2002. godine

CH/02/12329 Bradvić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/12333 Zorić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/12368 Bratić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 6. decembra 2002. godine

CH/02/12379 K. i P. Bahun protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine

CH/02/12439 Čamdžić protiv Federacije BiH
Odluka o prihvatljivosti, usvojena 5. decembra 2002. godine