Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
2002
2001
2000
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 1999
                 
 
I. UVOD

II. SASTAV DOMA
A. Članovi Doma
B. Sekretarijat Doma

III. FUNKCIJE DOMA

IV. BROJ PREDMETA PRED DOMOM

V. AKTIVNOSTI DOMA

A. Zasjedanja Doma
B. Pravila procedure
C. Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama
D. Odnosi sa stranama u Dejtonskom mirovnom sporazumu

VI. PREDMETI PRED DOMOM U 1999
1. Privremene mjere
2. Pitanja prihvatljivosti
3. Pitanja koja se postavljaju u meritumu
4. Prijateljska rješenja
5. Postupak preispitivanja
6. Pravni lijekovi
7. Implementacija odluka

VII. FINANSIJSKA SITUACIJA

VIII. ZAKLJUČAK

ANEKSI

A. Aneks 6 Dejtonskog mirovnog sporazuma
B. Članovi Doma za ljudska prava
C. Sekretarijat Doma za ljudska prava
D. Statistika o predmetima
E. Pravila procedure
F. Spisak odluka
G. Kratki pregled odluka o meritumu
H. Donacije Domu za ljudska prava
I.  Pregled troškova