Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Aneksi
                 
 

Statistički pregled
zaključno sa 31. decembrom 2002. godine
 

Prijave koje je Dom registrovao
(zaključno sa 31. decembrom 2002)
12,659
Prijave koje je Dom riješio
(zaključno sa 31. decembrom 2002)
1,878


Odluke Doma* 1,590
Odluke o prihvatljivosti
- prihvatljivo (20)
- neprihvatljivo (738)
758
Odluke o prihvatljivosti i meritumu 156
Odluke o zahtjevu za preispitivanje
- prihvaćen (9)
- odbačen (81)
90
Odluke o preispitivanju 5
Odluke o brisanju 567
Odluke o odvojenim zahtjevima za kompenzaciju 12
Odluke o daljnjim pravnim lijekovima 1
Izvještaji o prijateljskom rješenju 1


* Jednom odlukom može se riješiti više od jedne prijave, a iz jedne prijave može uslijediti više od jedne odluke