Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Članovi Doma
                 
 

Prof. dr. Rona Aybay Prof. Dr. Rona Aybay
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Turske

Gosp. Aybay se školovao u Istanbulu i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je stekao magisterij komparativnog prava na Columbia univerzitetu. Neki od položaja na kojima je bio su: potpredsjednik Advokatske komore Istambula; vanredni dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ankari; dekan Fakulteta administrativnih nauka na Bliskoistočnom tehničkom univerzitetu; član Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije; vanredni profesor sa Fulbightovom stipendijom na Pravnom fakultetu Univerziteta Iowa u SAD. Trenutno je profesor na Pravnom fakultetu istambulskog Bilgi univerziteta i predsjednik Aybay fondacije za studij prava. Autor je više knjiga i članaka iz oblasti ljudskih prava, ustavnog prava i privatnog međunarodnog prava.


Dr. Hasan Balic Dr. Hasan Balić
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Gosp. Balić je nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Sarajevu završio postdiplomski studij krivičnog prava na Univerzitetu u Sarajevu 1975. godine, a zatim je doktorirao na katedri krivičnog prava 6. decembra 1999. godine. Nakon što je bio sudija Opštinskog suda u Foči i Osnovnog suda I u Sarajevu, izabran je za sudiju Okružnog suda u Sarajevu (1975 – 1981); Suda udruženog rada u BiH (1981 -1984) i od 1984. do 1995. godine, sudiju Vrhovnog suda Republike Bosne i Hercegovine i predsjednika krivičnog vijeća koje je odlučivalo po molbama Haškog tribunala. Takođe je bio član komisije za polaganje pravosudnog ispita. Objavio je i dvije knjige o radnom pravu i stanarskom pravu i učestvovao sa člancima u domaćim i međunarodnim pravnim časopisima. Autor je knjige " Bosanska kataklizma”. To je bila njegova doktorska disertacija pod radnim naslovom “Genocid nad Bošnjacima 1992-1995. s posebnim osvrtom na općinu Foča", koja je u pripremi za objavljivanje.
 

Mehmed Dekovic Gospodin Mehmed Deković
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Gospodin Deković je rođen u Podgorici 1. marta 1938. godine. Školovao se u Sarajevu. Na pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao 30. juna 1959. godine. Radio kao sudski i advokatski pripravnik, nakon čega je položio Advokatski ispit 1963. godine. Obavljao dužnost referenta, a od 1967. godine rukovodi pravnom službom Republičkog zavoda za socijalno osiguranje. Imenovan za sudiju Okružnog privrednog suda Sarajevo 1971. godine. Od 1975. godine radio kao sudija Privrednog suda BiH, a od 1980. godine kao sudija Suda udruženog rada BiH i od 1982. godine kao sudija Vrhovnog suda BiH. Od 1996 godine sudija Doma za ljudska prava BiH. Glavni i odgovorni urednik časopisa "Pravna misao". Napisao deset knjiga iz oblasti radnih i stambenih odnosa i registracije privrednih subjekata. Saradnik i član redakcije više pravnih časopisa u kojima je objavio preko 200 stručnih priloga /"Informator " Zagreb, "Savremena praksa" Beograd, ZIPS i "Pravna misao" Sarajevo/. Kao predavač učestvovao na više međunarodnih i domaćih savjetovanja. Od 1987. do 1990. godine bio predsjednik Republičke izborne komisije. Bio član Komisije za polaganje pravosudnog ispita, te komisije za državne službenike i sudije za prekršaje.

Prof. dr. Giovanni Grasso Profesor Dr. Giovanni Grasso
Član od marta 1996. godine do danas
Potpredsjednik od decembra 1998. godine do decembra 2002. godine
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Italije

Gosp. Grasso je magistar pravnih nauka sa Univerziteta Catania. Od 1987. godine je redovni profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Cataniji; bivši pravni savjetnik za međunarodnu saradnju u krivičnim pitanjima italijanskog Ministra unutarnjih poslova; član Advokatske komore Catania; Naučnog vijeća ISISC (Instituta za krivično pravo) i Španskog evropskog instituta; i Predsjednik Centra za evropsko krivično pravo u Cataniji. Bio je i član Istraživačke grupe koju je uspostavila Evropska komisija kako bi davala preporuke "Evropskom pravnom prostoru." Bivši je član nekoliko komiteta eksperata Vijeća Evrope i brojnih komisija i delegacija. Bio je pravni savjetnik Zastupnika italijanske vlade pred Evropskom komisijom i Sudom za ljudska prava od 1987. do 1989., i u 1992. godini. Autor je nekoliko knjiga, komentara na italijanski Krivični zakon, te brojnih publikacija u oblasti krivičnog prava, ljudskih prava i međunarodnog prava.


Andrew William GrotrianGospodin Andrew William Grotrian
Član od decembra 1997. godine do danas
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Ujedinjenog Kraljevstva

Gospodin Grotrian je diplomirao pravo (LLB) 1966. godine na Univerzitetu St. Andrews (Kraljičin koledž, Dundee), i 1970. godine je primljen na Advokatski fakultet (Skotska). Gospodin Grotrian je radio kao advokat u periodima od 1970. do 1974. i od 1984. do 1996. godine. Od 1974. do 1984. godine je radio kao pravnik u Sekretarijatu Evropske komisije za ljudska prava. Kasnije se pridružio Nezavisnim pravnicima Ujedinjenih nacija za Namibiju kao asistent, gdje je imenovan i u UN Misiju za zatvorenike. Od 1996. do 1997. godine je radio kao Arhivar Doma za ljudska prava.


Zelimir Juka Gospodin Želimir Juka

Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Stekavši obrazovanje na Univerzitetu u Sarajevu, gospodin Juka je imenovan za sudiju Općinskog suda II u Sarajevu do 1969. godine. Nakon toga je postavljen za zamjenika općinskog i okružnog tužioca u Splitu, te republičkog javnog tužioca od 1983. do 1994. godine, kada je imenovan za sudiju Ustavnog suda Republike BiH. Povukao se iz Ustavnog suda 1996. godine. Radio je i kao zamjenik javnog tužioca Federacije BiH, ali je dao ostavku u 1998. godini.


Prof. dr. Viktor Masenko-Mavi Profesor Dr. Viktor Masenko-Mavi
Član od marta 1997. godine do danas
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Mađarske

Nakon što je specializirao međunarodno pravo na Državnom univerzitetu u Kijevu, gdje je stekao doktorsku titulu, gosp. Masenko-Mavi je od 1989. godine radio kao viši savjetnik za istraživanja na Institutu za pravne i administrativne nauke pri Mađarskoj akademiji nauka. Obavljao je predavačke aktivnosti istovremeno sa istraživačkim radom. Trenutno je na međunarodnoj katedri Budapest univeziteta za ekonomiju i javnu upravu. Od 1991. godine je član Komiteta za unapređenje ljudskih prava pri Vijeću Evrope i Zamjenik direktora Mađarskog centra za ljudska prava. Objavio je tri knjige i bezbroj članaka i izvještaja o različitim problemima iz mađunarodnog prava.


Jakob Möller Gospodin Jakob Möller

Član od marta 1996. godine do danas,
Potpredsjednik od decembra 1996. - decembra 1997. godine,
Vršilac dužnosti Predsjednika od jula do oktobra 1997. godine
Imenovan od strane Vijeća Evrope, sa Islanda

Pravnik i sudija sa Islanda, gospodin Möller ja radio kao Šef Odjeljenja za komunikacije UN u periodu između 1974. i 1996. godine i Sekretar Komisije za ljudska prava UN (1995.-1996.). Bio je i predavač za UN i držao predavanja na univerzitetima i institutima o programima UN za zaštitu ljudskih prava. Gospodin Möller piše članke i komentare za nekoliko međunarodnih pravnih publikacija o ljudskim pravima.


Prof. dr. Manfred Nowak Profesor Dr. Manfred Nowak
Član 1996. godine do danas
Potpredsjednik od decembra 1997. godine do decembra 1998. godine
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Austrije

Gosp. Nowak je stekao magisterij i doktorat na Univerzitetu u Beču i Columbia univerzitetu u New Yorku. Trenutno drži katedru Olof Palme za ljudska prava i humanitarno pravo na Univerzitetu u Lundu, Švedska. Direktor je Ludwig Boltzmann instituta za ljudska prava Univerziteta u Beču od 1992. godine. Član je Međunarodne komisije pravnika, stručnjak UN za nasilne nestanke, predsjedavajući Evropskog programa za magisterij u oblasti ljudskih prava i demokratizacije u Veneciji i dobitnik "Nagrade UNESCO-a za podučavanje o ljudskim pravima" 1994. godine. Između ostalog je bio Direktor Holandskog instituta za ljudska prava Univerziteta Utrecht (1987-1989), član Austrijske delegacije u Komisiji Ujedinjenih nacija za ljudska prava (1986-1994), i stručnjak UN za nestale osobe u bivšoj Jugoslaviji (1994-1997). Autor je brojnih knjiga i članaka u oblasti ljudskih prava, ustavnog i međunarodnog prava i politike.
 

Miodrag PajicGospodin Miodrag Pajić
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Republike Srpske

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Banja Luci, gospodin Pajić je radio kao zastupnik, zatim direktor pravno-kadrovskog sektora, te direktor proizvodnog preduzeća u Brčkom. Gospodin Pajić je 1990. godine imenovan za direktora Sekretarijata za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Opštine Brčko i člana vlade Opštine Brčko. Obavljao je i funkciju sekretara Skupštine Opštine Brčko. U periodu od marta 1994. do kraja 1997. godine je Predsjednik Skupštine opštine Brčko. Imenovan je za člana Vlade Brčko Distrikta, te nakon toga za potpredsjednika prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 

Michèle PicardGospođica Michèle Picard
Član od marta 1996. godine do danas
Predsjednica od novembra 1997. godine do danas
Imenovana od strane Vijeća Evrope, iz Francuske

Nakon što je stekla magisterij na Univerzitetu Paris II, gđa Picard je imenovana za sudiju 1982. godine. Pridružila se Kasacionom sudu kao viši pravni asistent 1984. godine. Od 1987. do 1989. godine radila je pri Ministarstvu privrede i finasija na privrednom i društvenom pravu. Gđa Picard, 1989. godine, počinje raditi za Ministarstvo inostranih poslova u pravnom odjelu, gdje se bavila međunarodnim ljudskim pravima, uključujući predmete pred Evropskim sudom za ljudska prava i Vijećem UN za ljudska prava. Od 1995. do 2001. godine gđa Picard je radila kao sudija na Tribunal de Grande Instance u Parizu. Od 2001. godine ona je potpredsjednica Tribunal de Grande Instance u Nanterreu.
 

Prof. dr. Vitomir PopovicProfesor Dr. Vitomir Popović
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Republike Srpske

Gosp. Popović je magistar nauka sa pravnog fakulteta u Banja Luci i doktorirao je međunarodno privredno pravo na Univerzitetu u Beogradu. Bio je Predsjednik i sudija Osnovnog suda u Banja Luci i Potpredsjednik Vlade Republike Srpske za unutrašnje poslove; direktor Instituta za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju u Banja Luci; arbitar Republike Srpske za oblast Brčko, arbitar spoljnotrgovinske arbitraže u SR Jugoslaviji i Makedoniji. Stalno je zaposlen kao profesor međunarodnog trgovinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci; bio je sudija je Ustavnog suda BiH. Objavio je nekoliko knjiga te veći broj stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Rukovodio je i učestvovao u izradi nekoliko projekata iz oblasti osnivanja slobodnih carinskih zona i stranih ulaganja u Republici Srpskoj.
 

Prof. dr. Dietrich Rauschning Profesor Dr. Dietrich Rauschning
Član od marta 1996. godine do danas
Imenovan od strane Vijeća Evrope, iz Njemačke

Gosp. Rauschning je stekao pravno obrazovanje na univerzitetima u Hamburgu, Münchenu, Vancouveru kao i sudovima Hamburga. Stekavši doktorsku titulu na Univerzitetu u Hamburgu dobio je habilitaciju na Pravnom fakultetu Kiel. Od 1970. je redovni profesor javnog prava. Od 2000. godine, on je glavni koordinator Eurofakulteta Ruskog državnog univerziteta u Kaliningradu. Bio je, inter alia, Direktor Instituta za javno međunarodno pravo na Univerzitetu Göttingen, dekan svog fakulteta, vanredni dekan Pravnog fakulteta u Haleu/Saal i pravni savjetnik za Vladu pokrajine Donja Saksonija. Knjige i članci koje je objavio se uglavnom tiču tema iz javnog međunarodnog prava i ustavnog prava.
 

Mato TadicGospodin Mato Tadić
Član od juna 1999. godine do danas
Potpredsjednik od decembra 2002 do danas
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1977. godine, gosp. Tadić je radio u Općinskom javnom tužiteljstvu u Brčkom. Krajem 1978. godine imenovan je za zamjenika javnog tužitelja, a od početka 1983. godine obnaša dužnost javnog tužitelja u Brčkom. Godine 1990. postavljen je za zamjenika Republičkog javnog tužitelja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od 1994. do konca 1998. godine gospodin Tadić obavlja funkciju Ministra pravde u Republici odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine. Član je Komisije za superviziju propisa u Brčko Distriktu sukladno Arbitražnoj odluci za Brčko Distrikt, član više ekspertnih skupina za reformu pravosuđa u FBiH i BiH, posebno u kazneno - pravnoj oblasti. Autor je nekoliko radova iz oblasti kaznenog prava, ustavnog prava, lokalne samouprave i ljudskih prava. Dana 30. jula 2002 godine, izabran je suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.