Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Godišnji izvještaj 2002
                 
 

V. BROJ PREDMETA PRED DOMOM

Tokom godine registrovano je 4.177 prijava (više nego u bilo kojoj drugoj godini), čime se ukupan broj prijava registrovanih pred Domom do kraja 2002. godine popeo na 12.659. U prosjeku, Dom je svakog mjeseca tokom 2002. godine primao 348 prijava. Odlukama Doma riješeno je ukupno 1.878 prijava. Preostala je još 10.781 prijava u postupku pred Domom do kraja 2002. godine. Već tokom prva tri mjeseca 2003. godine primljeno je 787 novih prijava, a riješeno još 350 predmeta.

U 2002. godini Dom je zasjedao ukupno 11 puta u punom sastavu. Takođe su i oba njegova vijeća zasjedala 11 puta (Dom ne zasjeda u augustu).
Zasjedanje br. Datumi Mjesec
65 7 - 12 Januar / Siječanj
66 4 - 9 Februar / Veljača
67 4 - 9 Mart / Ožujak
68 8 - 13 April / Travanj
69 6 - 11 Maj / Svibanj
70 3 - 8 Juni / Lipanj
71 1 - 6 uli / Srpanj
-- -- August / Kolovoz
72 2 - 7 Septembar / Rujan
73 7 - 12 Oktobar / Listopad
74 4 - 9 Novembar / Studeni
75 2 - 7 Decembar / Prosinac

U toku svojih zasjedanja, koja se obično održavaju prve pune sedmice svakog mjeseca, Dom razmatra predmete koji su mu predočeni kako na zatvorenim sjednicama, tako i na javnim raspravama. Na zasjedanjima održanim u 2002. godini, Dom je donio ukupno 564 konačne i obavezujuće odluke, što podrazumijeva odluke o prihvatljivosti, meritumu, brisanju, zahtjeve za preispitivanje, odluke o preispitivanju i odluke o daljnjim pravnim lijekovima, riješivši tako 675 pojedinačnih prijava/ predmeta. (Jedna odluka koju Dom donese može riješiti više od jedne pojedinačne prijave/predmeta pošto Dom ima diskreciono pravo da spoji predmete ako je primjereno. Isto tako, može se donijeti nekoliko odluka u pogledu jedne prijave, npr. odluka o prihvatljivosti i meritumu, odluka o zahtjevu za preispitivanje i odluka o preispitivanju za jedan predmet).

Odluke o prihvatljivosti i meritumu, odluke o preispitivanju i odluke o daljnjim pravnim lijekovima uručuju se javno svakog mjeseca nakon njihovog usvajanja (izglasavanja), dok sve druge odluke Dom usvaja, ali ne uručuje javno. Javna uručenja se odvijaju u Kantonalnom sudu u Sarajevu. (Kod javnog uručivanja, Predsjednik ili Potpredsjednik Doma čita naglas neke dijelove odluka. U ime tuženih Strana pojavljuju se zastupnici, a podnosioci prijava su često lično prisutni). Odluke su u cijelosti dostupne javnosti nakon rasprave.

U odlukama o prihvatljivosti i meritumu, pitanja koja su se razmatrala u 2002. godini uključivala su imovinska pitanja, slobodu izražavanja, protjerivanje stranaca i državljana, diskriminaciju u zapošljavanju, starosnu diskriminaciju, dužinu postupka, neizvršavanje sudskih odluka, pravično suđenje, zlostavljanje u pritvoru i nedostatak djelotvornih pravnih lijekova. Pored toga što usvajaju i uručuju odluke na svakom zasjedanju, suci su tokom godine raspravljali i o nekoliko stotina drugih predmeta koji su bili u različitim fazama postupka. Takođe je razmatrano i odlučeno o stotinama zahtjeva za izdavanje privremenih mjera.

Dom je održao četiri javne rasprave u 2002. godini na kojima su saslušani svjedoci i predočeni dokazi u 10 predmeta koji su još u postupku pred Domom. Pitanja su se odnosila na slobodu izražavanja, slobodu vjeroispovijesti, pravo na privatni i porodični život, pravo na slobodu i ličnu sigurnost, pravo na pravično suđenje, zabranu protjerivanja stranaca i državljana, pravo na mirno uživanje imovine i diskriminaciju. Tri rasprave su održane u Sarajevu, a jedna u Travniku. Do aprila 2003. godine, Dom je donio odluke u svim osim dva od ovih predmeta.

U tabeli ispod prikazan je porast broja primljenih prijava i riješenih predmeta u periodu od 7 godina. Aneks F u prilogu ovog Izvještaja pruža dramatičan vizuelni prikaz ove informacije. Aneks E daje statističke podatke u pogledu vrste i brojeva odluka koje je Dom donio zaključno sa 31. decembrom 2002. godine.

Godina

Broj
registrovanih prijava

Broj riješenih predmeta

1996. 31 0
1997. 83 10
1998. 1.382 68
1999. 1.943 336
2000. 3.239 412
2001. 1.804 377
2002. 4.177 675

Ukupno sa 31. decembrom 2002.

12.659 1.878

Napomena: U prva tri mjeseca 2003. godine, Dom je registrovao 787 novih prijava i riješio još 350 predmeta, što je ukupan broj prijava registrovanih pred Domom do 31. marta 2003. godine povećalo na 13.446, a ukupan broj riješenih predmeta na 2.228.