Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Aneks - Sadržaj odluka
                 
 
1. Predmet br.: CH/01/7952
Podnosilac prijave: Suada SELIMOVIĆ i 7 drugih
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 11. januar 2002. godine
2. Predmet br.: CH/00/5134, CH/00/5136, CH/00/5138 i CH/01/7668
Podnosilac prijave: Muhamed ŠKRGIĆ, Raska ĆERIMOVIĆ, Fikret MURTIĆ i Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara "Agrokomerca"
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Drugi naziv: "Predmet Agrokomerc"
Datum uručenja: 8. mart 2002. godine
3. Predmet br.: CH/01/6979
Podnosilac prijave: E.M. i Š.T.
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 8. mart 2002. godine
4. Predmet br.: CH/98/1335, CH/98/1370, CH/99/1505, CH/99/2805 i CH/00/4371
Podnosilac prijave: Zuhdija RIZVIĆ, Sead HUSKIĆ, Almir ŠABANČEVIĆ, Ahmet SEFIĆ i Ismet GRAČANIN
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 8. mart 2002. godine (djelimična odluka o prihvatljivosti i odluka o meritumu)
5. Predmet br.: CH/99/1900 i CH/99/1901
Podnosilac prijave: D.Š. i N.Š.
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 12. april 2002. godine
6. Predmet br.: CH/01/7351
Podnosilac prijave: Ana KRALJEVIĆ
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 12. april 2002. godine
7. Predmet br.: CH/99/2150
Podnosilac prijave: Đorđo UNKOVIĆ
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 9. novembar 2001. godine (odluka o prihvaljtivosti i meritumu)
                           10. maj 2002. godine (odluka o preispitivanju)
8. Predmet br.: CH/00/6444, CH/00/6506, CH/00/6511 i CH/00/6513
Podnosilac prijave: Neđo i Saveta TRKLJA, Envera-Vera ÐIKIĆ, Salko i Katarina OVČINA i Manojlo i Danica AVDALOVIĆ
Tužena strana: Bosna i Hercegovina
Datum uručenja: 10. maj 2002. godine
9. Predmet br.: CH/00/4566, 4674, 5180, 5213, 5216 i 5593
Podnosilac prijave: Bajazid JUSIĆ, Adem ŠEHOVIĆ, Mustafa ŠUKILOVIĆ, Mehmed VELAGIĆ, Mehmedalija REDŽIĆ i Salih AJDAREVIĆ
Tužena strana: Republika Srpska
Datum uručenja: 7. juni 2002. godine
10. Predmet br.: CH/01/7248
Podnosilac prijave: "ORDO" - RTV "Sveti Georgije"
Tužena strana: Bosna i Hercegovina
Datum uručenja: 5. juli 2002. godine
11. Predmet br.: CH/01/7488
Podnosilac prijave: Vlatko BUZUK
Tužena strana: Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 5. juli 2002. godine
12. Predmet br.: CH/97/104, CH/97/106, CH/97/107, CH/98/374, CH/98/386, CH/99/2997 i CH/00/4358
Podnosilac prijave: Brankica TODOROVIĆ, Smaila HODŽIĆ, Azra HADŽIĆ, Remsa MULALIĆ-PAPO, Žanka ILIĆ, Milenko VIŠNJEVAC i Mihailo JANKOVIĆ
Tužena strana: Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 11. oktobar 2002. godine
13. Predmet br.: CH/02/8679, CH/02/8689, CH/02/8690 and CH/02/8691
Podnosilac prijave: Hadž BOUDELLAA, Boumediene LAKHDAR, Mohamed NECHLE i Saber LAHMAR
Tužena strana: Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine
Datum uručenja: 11. oktobar 2002. godine
14. Predmet br.: CH/00/3880
Podnosilac prijave: Momčilo MARJANOVIĆ
Tužena strana: Republika Srpska
Datum uručenja: 11. novembar 2002. godine
15. Predmet br.: CH/00/3642
Podnosilac prijave: Zoran ALEKSIĆ
Tužena strana: Republika Srpska
Datum uručenja: 8. novembar 2002. godine