Aneks 6 općeg okvirnog
mirovnog sporazuma
Članovi Doma
za ljudska prava
Datumi
zasjedanja Doma
Pravila procedure
Doma za ljudska prava
Mjesečni statistički pregledi
Statistički grafikoni
Saopštenja za štampu
Godišnji izvještaj
Pretražite odluke Doma

  Aneks - Osoblje sekreterijata Doma
                 
 
Osoblje sekreterijata Doma za ljudska prava

Izvršni dužnosnik: Therese Nelson
Arhivar: Ulrich Garms
Zamjenici arhivara: Olga Kapić
Antonia De Meo
Pravnici: Andreas Busch (do maja 2002)
Toby Cadman
Mira Čondrić
Darko Ćurić
Ćazim Hasanspahić
Meagan Hrle
Vanesa Ibrišimović
Ljiljana Jakšić (Banja Luka)
Cara Jordan (do marta 2002)
Sanela Kovač (viši pravnik)
Javier Leon Diaz
Stephanie van Lokven
Andreas Ljungholm (do marta 2002)
Katharina Peschke
Mirjana Prijić-Mikić
Čedomir Radnić
Belma Skalonjić
David J. Yeager
Erda Zaćiragić
Odgovorni prevodilac: Mirsada Panjeta
Odgovorni tumač: Dubravka Fijala
Prevodioci: Azra Abdulahagić
Jelena Avlijaš
Hidajeta Demirović
Ivana Falatar
Suzana Karamehmedović
Sanja Maunaga
Ognjen Radić (Banja Luka)
Borjana Stanišljević
Finansijski službenik: Tatjana Luledžija
Asistent finansijskog službenika: Anesa Čukojević
Izvršni asistent: Emina Dolić
Jasmina Hadžić (do augusta 2002)
Data Manager: Igor Slipičević
Šef ureda: Branko Ćupović
Upisničari: Nirmela Borišić
Bojan Lisac
Koordinator ureda / Finansijski asistent: Katarina Jovanović
Recepcioneri / Sekretari: Suzana Trubajić (Banja Luka)
Azra Zornić
Odgovorni vozač: Nedžmedin Zaimović
Vozač / administrativni asistent: Izet Bibić
Radnici na obezbjeđenju: Dragiša Dujaković (do februara 2002)
Predrag Gatarić
Veličko Markičević
Rajko Runić
Stažisti: Amir Bajrić
Nermin Bećirbašić (Banja Luka)
Mark Gurevich
Geert-Jan van den Hoek
Francesca Lunardi
Amila Muslić
Marko Nuić
Sonja Stamenić (Banja Luka)
Nina Šahinpašić