Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Članovi Komisije
                 
 

 

Mehmed DekovicGospodin Mehmed Deković
Član
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Gospodin Deković je rođen u Podgorici 1. marta 1938. godine. Školovao se u Sarajevu. Na pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao 30. juna 1959. godine. Radio kao sudski i advokatski pripravnik, nakon čega je položio Advokatski ispit 1963. godine. Obavljao dužnost referenta, a od 1967. godine rukovodi pravnom službom Republičkog zavoda za socijalno osiguranje. Imenovan za sudiju Okružnog privrednog suda Sarajevo 1971. godine. Od 1975. godine radio kao sudija Privrednog suda BiH, a od 1980. godine kao sudija Suda udruženog rada BiH i od 1982. godine kao sudija Vrhovnog suda BiH. Od 1996 godine sudija Doma za ljudska prava BiH. Glavni i odgovorni urednik časopisa "Pravna misao". Napisao deset knjiga iz oblasti radnih i stambenih odnosa i registracije privrednih subjekata. Saradnik i član redakcije više pravnih časopisa u kojima je objavio preko 200 stručnih priloga /"Informator " Zagreb, "Savremena praksa" Beograd, ZIPS i "Pravna misao" Sarajevo/. Kao predavač učestvovao na više međunarodnih i domaćih savjetovanja. Od 1987. do 1990. godine bio predsjednik Republičke izborne komisije. Bio član Komisije za polaganje pravosudnog ispita, te komisije za državne službenike i sudije za prekršaje.


Zelimir Juka Gospodin Želimir Juka

Član
Imenovan od strane Federacije Bosne i Hercegovine

Stekavši obrazovanje na Univerzitetu u Sarajevu, gospodin Juka je imenovan za sudiju Općinskog suda II u Sarajevu do 1969. godine. Nakon toga je postavljen za zamjenika općinskog i okružnog tužioca u Splitu, te republičkog javnog tužioca od 1983. do 1994. godine, kada je imenovan za sudiju Ustavnog suda Republike BiH. Povukao se iz Ustavnog suda 1996. godine. Radio je i kao zamjenik javnog tužioca Federacije BiH, ali je dao ostavku u 1998. godini.


Miodrag PajicGospodin Miodrag Pajić
Predsjednik
Imenovan od strane Republike Srpske

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Banja Luci, gospodin Pajić je radio kao zastupnik, zatim direktor pravno-kadrovskog sektora, te direktor proizvodnog preduzeća u Brčkom. Gospodin Pajić je 1990. godine imenovan za direktora Sekretarijata za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Opštine Brčko i člana vlade Opštine Brčko. Obavljao je i funkciju sekretara Skupštine Opštine Brčko. U periodu od marta 1994. do kraja 1997. godine je Predsjednik Skupštine opštine Brčko. Imenovan je za člana Vlade Brčko Distrikta, te nakon toga za potpredsjednika prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.