Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Pretražite odluke Doma i Komisije (Uključuje SVE odluke do jula 2003. godine. Također su uključene sve odluke o prihvatljivosti i meritumu do 31. maja 2006. godine)
                 
 
 

Možete pretraživati ili po broju slučaja ili po imenu aplikanta
ili po bilo kojoj drugoj kombinaciji preostalih kriterija

Broj slučaja 
Aplikant 
Pretraga teksta odluke   
Kršenje ljudskih prava
Datum usvajanja 
od do (Molimo napišite datum u ovom formatu (MM/DD/GGGG)):
Vrsta odluke
Odluka o prihvatljivosti i meritumu
Odluka o prihvatljivosti
Odluka o meritumu
Odluka o brisanju
Odluka o zahtjevu za preispitivanje
Odluka o preispitivanju
Odluka o kompenzaciji
Izvještaj o prijateljskim rješenjima
Odluka o daljim pravnim lijekovima
Odluka o prijedlogu za ponavljanje postupka
Drugo
Tužena strana
BiH
FBiH
RS
Drugo