Home

Engleski

 
HUMAN RIGHTS COMMISSION KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA
WITHIN THE CONSTITUTIONAL COURT OF BIH PRI USTAVNOM SUDU BIH
Otvorena radna mjesta
                 
 
 

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
raspisuje
JAVNI OGLAS
za izbor

1. Lektor - na određeno vrijeme - 1 izvršilac

Opis radnih zadataka: Vrsi lektorisanje odluka i svih sluzbenih tekstova za objavljivanje, obavlja i druge poslove po nalogu arhivara i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti:

  • VSS, filozofski fakultet, grupa jezici naroda Bosne i Hercegovine;
  • najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima lektorisanja;
  • obucenost za rad na racunaru.

Potrebna dokumenta: Kandidati su duzni priloziti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o zavrsenom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu a struci (godine radnog iskustva racunaju se od momenta sticanja strucne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), uvjerenje o drzavljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 5 dana od dana objave u dnevnim novinama, Intenet stranici Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (www.hrc.ba) i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba). Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
«Prijava na oglas»
Ulica Musala broj 9, 71 000 Sarajevo


Najbolji kandidati, koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, biti ce pozvani na intervju. O datumu, vremenu, mjestu odrzavanju intervjua, kandidati ce biti naknadno obavijesteni (dostaviti kontakt telefon).
Nepotpune i nepravodobne prijave nece se razmatrati.